De nieuwste corona maatregelen van het kabinet van afgelopen dinsdag 17 november 2020

blijven gelden, ook bij mij in de pianoles praktijk.

Zorg en let op elkaar !